Bánh xe biểu tượng của sự thông thái và trí tuệ

ở hình dưới nằm trong lòng bàn chân Đức Phật. trong lòng chân trái có tám nan hoa và trong lòng chân phải tượng trưng cho hàng ngàn nan hoa.

Bánh xe pháp luân là một trong những dấu hiệu may mắn được cho là nằm trên dấu chân Phật. Bánh xe này còn được gọi là bánh xe luân hồi, bánh xe chân lý, bánh xe vũ trụ. Nó tượng trưng cho chân lý tối thượng của Phật pháp. Một số người cho rằng bánh xe tượng trưng cho bản thân Đức Phật, các nan hoa tượng trưng cho ánh sáng linh thiêng từ Phật phát ra. Sự xoay chuyển của bánh xe tượng trưng cho học thuyết của Đức Phật, hoặc Nghiệp, do các cao tăng hoặc lạt ma giảng dạy.
banh-xe-phap-luan

Bánh xe pháp luân ở hình dưới nằm trong lòng bàn chân Đức Phật. Bánh xe trong lòng chân trái có tám nan hoa và bánh xe trong lòng chân phải tượng trưng cho hàng ngàn nan hoa.

Trong phong thủy, bánh xe Pháp luân được xem là biểu tượng của sự chiến thắng tham, sân, si – ba nguyên nhân của khổ đau trong mỗi con người. Đặt bánh xe pháp luân trong nhà tượng trưng cho việc phát triển trí tuệ và bình an trong tâm hồn. Bánh xe pháp luân đặc biệt thích hợp với những ai đang đi tìm chân lý tối thượng về sự tồn tại của đời người.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>