Biểu Tượng Vị quan sẽ đem lại bình an

Khi bạn trưng bày biểu tượng những người quyền lực (nam và nữ) trong nhà, danh tiếng, cấp bậc và quyền lực của họ sẽ tích cực lan tỏa vào môi trường sống.

Khi cửa trước được canh giữ tốt, gia đình bạn sẽ thêm bình an và thịnh vượng. Sự hiện hữu của trong nhà mang ý nghĩa của những loại may mắn sau đây:
. Gia đình sẽ được hưởng lợi ích từ một người cha quyền lực và thành đạt.
. Gia đình sẽ được thịnh vượng lâu dài.
. Sự hiện hữu của vị quan đảm bảo luôn có sự hòa thuận trong gia đình.
. Vị quan tượng trưng cho tất cả những phẩm chất cao quý của một người bề trên. Những phẩm chất này được thể hiện qua những người con trai trong gia đình, từ đó giúp họ đạt đến thành công.

bao-cong-1

Hình bên là tượng Bao Công, là vị quan nổi tiếng về tài xử án. Ông tượng trưng cho sự thông minh và thành công với những nguyên tắc. Khi bạn trưng bày biểu tượng những người quyền lực (nam và nữ) trong nhà, danh tiếng, cấp bậc và quyền lực của họ sẽ tích cực lan tỏa vào môi trường sống.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>