Bát Quái, Hổ Phù

Bát quái nhôm lõm lớn thu hút cát khí K1201

bat-quai-nhom-lom-lon-k1201-2 429,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lõm cỡ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 20cm. + Khối lượng: 282gr. + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, sử dụng cho nhà hợp hướng… + Cách sử dụng: Treo

Bát quái gỗ lõm lớn sử dụng cho nhà hợp hướng K1207

bat-quai-go-lom-lon-k1207-2 199,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ lõm cỡ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 20cm + Khối lượng: 283gr + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, trước nhà có vật nhọn, cây to, cột điện, sử dụng cho

Bát quái nhôm lõm trung đem lại năng lượng tốt K1203

bat-quai-nhom-lom-trung-k1203-2 368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lõm cỡ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 220gr. + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, sử dụng cho nhà hợp hướng… + Cách sử dụng: Treo

Bát quái gỗ lồi lớn trừ tà hợp cho nhà trước có vật cản K1208

bat-quai-go-loi-lon-k1208-2 Bát quái gỗ lồi lớn K1208 199,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ lồi cỡ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 20cm + Khối lượng: 283gr + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, trước nhà có vật nhọn, cây to, cột điện, sử dụng cho nhà

Kim bài Thái Sơn Thạch Cảm Đương trừ tà CC1161

thai-son-thach-cam-duong-CC1161-02 680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Kim bài thái sơn thạch cảm đương đồng đúc khuôn nguyên chất + Kích thước (dài x rộng): 18cm x 5cm. + Khối lượng: 190g. + Ý nghĩa: Trừ tà ma, hóa giải sát khí, trấn thương sát lớn, bảo vệ ngôi nhà và gia chủ,… +