Chuông Gió, Khánh

Chuông gió 4 thanh kim loại phong thủy mang lại sinh khí C1133

chuong-gio-c1133-02 714,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại(tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 24cm + Khối lượng: 220g + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở

Chuông gió phong thủy hóa giải sát khí từ ngũ hoàng C1134

chuong-gio-c1134 980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy nhiều thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 70cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió

Chuông gió ống đồng kích hoạt sinh khí C1102

chuong-gio-ong-dong-trang-c1102 918,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 66cm + Khối lượng: 353g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc. + Cách sử dụng: chuông gió kim loại

Chuông gió 5 chuông đồng phong thủy hóa sát khí C1106

chuong-gio-c1106 980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 chuông đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 45cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim

Chuông gió 6 thanh kim loại treo ở hướng tây mang sinh khí C1108

chuong-gio-c1108 470,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 6 ống kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 68cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió