Hoa sen biểu tượng của sự thuần khiết trong tâm hồn

Mật chú của Đức Phật Đại Từ Đại Bi – Om ma ni bát mi hồng – được gọi là mật chú và nếu đọc mật chú này hàng ngàn lần sẽ được nhiều phước lành. Người Hồng Kông gọi Đức Phật cứu khổ Cứu nạn là Quan Thế Âm Bồ Tát và mật chú này do đó được gọi là mật chú Quan Âm.

Hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết và toàn mỹ. Trong đạo Phật, hoa sen tượng trưng cho sự giác ngộ. Cánh hoa tượng trưng cho giáo pháp của Đức Phật thường được mô tả ngồi trên đài sen.
hoa-sen-cho-su-thuan-khiet-tam-hon

Kiểu ngồi kiết già của Ngài được gọi là thế hoa sen. Các nhà sư đều ngồi ở tư thế này khi thiền định hoặc giảng pháp. Những ai chưa quen với kiểu ngồi hoa sen này đều được khuyên nên tập thường xuyên, vì thế ngồi kiết già hỗ trợ rất nhiều trong quá trình thiền định. Ngồi thẳng lưng có tác dụng kích thích dòng khí lưu thông khắp cơ thể.

Mật chú của Đức Phật Đại Từ Đại Bi – Om ma ni bát mi hồng – được gọi là mật chú hoa sen và nếu đọc mật chú này hàng ngàn lần sẽ được nhiều phước lành. Người Hồng Kông gọi Đức Phật cứu khổ Cứu nạn là Quan Thế Âm Bồ Tát và mật chú này do đó được gọi là mật chú Quan Âm.

Đức Phật mang Phật giáo đến Tây Tạng được gọi là Phật Hoa Sen vì truyền thuyết kể rằng Ngài được sinh ra từ một đóa hoa sen. Ở Tây Tạng Ngài thường được biết đến với danh hiệu Guru Padmasambhava và đôi khi được gọi là Guru Rinpoche, nhưng người Hồng Kông gọi Ngài là Phật Hoa Sen.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>