Nữ hoàng biểu tượng cho tinh thần của bà chủ gia đình

Khu vực để kích hoạt là Tây Nam vì đây là chỗ của quẻ Khôn tượng trưng cho tinh thần của bà chủ gia đình.

là tinh thần của bà chủ gia đình. Đây là một biểu tượng mạnh.

Treo tranh ảnh bất cứ nữ hoàng nào quen thuộc với bạn đều tạo ra vương khí cho người mẹ và những thành viên nữ trong gia đình.

Trong văn hóa Trung Hoa, từ nữ hoàng dùng để chỉ bà Thiên Hậu – vị thần hộ mạng cho những người đi biển bởi vì người ta tin rằng bà mang đến thời tiết tốt và an toàn cho những cuộc hành trình trên biển.

Nữ hoàng còn là một bộ phận trong Mandala của Phật giáo và trong trường hợp này bà được xem tương đương như một vị hoàng đế. Vì vậy trưng bày hình ảnh của bà trong nhà sẽ rất tốt về mặt phong thủy.

tay-vuong-mau

Khu vực để kích hoạt là Tây Nam vì đây là chỗ của quẻ Khôn tượng trưng cho tinh thần của bà chủ gia đình.
Nữ hoàng còn có tên gọi là Tây Vương Mẫu. Người ta nói treo hình bà trong nhà sẽ được rất nhiều may mắn.

Người ta tin rằng Tây Vương Mẫu ở tren núi Côn Lôn. Bà thường ngồi trên lưng phượng hoàng theo sau là hai nàng tiên. Một người cầm quạt và người kia bưng một khay đào tiên được trồng trong vườn của bà. Hình ảnh này sẽ mang may mắn đến trong nhiều năm.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>