Quả cầu xanh – Biểu tượng của thịnh vượng và thành công

Khi được làm bằng đá quý, quả cầu là một công cụ tuyệt hảo để kích hoạt vận may về kiến thức và khả năng tự phát triển. Đặt quả cầu ở góc Đông Bắc của ngôi nhà và xoay nó mỗi ngày để tạo sự chuyển

cau-ngoc-dong-linh-dt184-01

Quả cầu xanh

Quả cầu mang năng lượng rất mạnh của hành Thổ. Khi được làm bằng đá quý, quả cầu là một công cụ tuyệt hảo để kích hoạt vận may về kiến thức và khả năng tự phát triển. Đặt quả cầu ở góc Đông Bắc của ngôi nhà và xoay nó mỗi ngày để tạo sự chuyển động của dòng khí chủ về may mắn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>