Tượng linh vật Tam dương khai thái báo cát tường trong phong thủy

Về loài nhà, cũng có một số cách giải thích thần bí, ví dụ nói cây ngàn năm sẽ biến thành , nền chính trị ổn định sẽ xuất hiện ngọc. Sau khi liên hệ với cuộc sống thế tục, phương diện thần bí cũng được giảm bớt, nội dung của luân lý xã hội cũng đã xuất hiện. Ví dụ cho rằng treo trước cửa có thể trừ trộm cắp. Hay như dùng dê làm lễ vật khi gặp mặt, nguyên nhân vì dê con bú sữa sẽ phải quỳ xuống, dường như rất biết lễ phép vậy. Hiển nhiên, dê ở đây đã mang ngụ ý cát tường may mắn. Nhưng vẫn còn hai nguyên nhân nữa để giúp dê trở thành .

Dê là một loại gia súc phổ biến, là một trong lục súc (trâu, ngựa, dê, lợn, gà chó). Trong “ Kinh Thi” có nhiều ghi chép liên quan đến dê: “ Nhật chi tịch hĩ, dương ngưu hạ lai” (vào thời khắc hoàng hôn, trâu và dê về chuồng). Dê có rất nhiều loại như dê núi, cừu, linh dương…Từ xưa tới nay thịt dê luôn là thực phẩm hảo hạng, trong tiếng Hán chữ “ mỹ” (đẹp) được hình thành đựa trên chữ “dương” (dê) và chữ “đại” (lớn). Thời cổ dê còn được dùng làm vật cúng tế trong thái lao (gồm trâu, dê, lợn), thiếu lao (gồm dê, lợn) đều có dê.
Cap-de-trang-H079G

Về loài dê nhà, cũng có một số cách giải thích thần bí, ví dụ nói cây ngàn năm sẽ biến thành dê, nền chính trị ổn định sẽ xuất hiện dê ngọc. Sau khi liên hệ với cuộc sống thế tục, phương diện thần bí cũng được giảm bớt, nội dung của luân lý xã hội cũng đã xuất hiện. Ví dụ cho rằng treo đầu dê trước cửa có thể trừ trộm cắp. Hay như dùng dê làm lễ vật khi gặp mặt, nguyên nhân vì dê con bú sữa sẽ phải quỳ xuống, dường như rất biết lễ phép vậy. Hiển nhiên, dê ở đây đã mang ngụ ý cát tường may mắn. Nhưng vẫn còn hai nguyên nhân nữa để giúp dê trở thành biểu tượng may mắn.

Nói từ góc độ văn tự, thời cổ chữ “dương” (dê) được dùng thông với chữ “ tường” (may mắn), nhiều khi “cát tường” được viết thành “cát dương” những chữ “ đại cát dương” trên đồ đồng, ngói và những dụng cụ khác thời cổ đại, có nghĩa là “đại cát tường”.

Sự liên hệ đơn giản về mặt văn tự giữa “ dương” và “ tường” khiến một loài động vật như dê đã trở thành vật mang ý nghĩa may mắn.

Ngoài ra, thời cổ chữ “ dương” (dê) cũng dùng thông với chữ “dương” (mặt trời). Trong “ Sử ký – Khổng Tử thế gia “ có viết: “nhãn như vọng dương”, chữ “ dương ở đây chỉ dương khí trên bầu trời. Không chỉ về mặt văn tự như vậy, cổ nhân còn thông qua tập tính của dê để giải thích sự tương thông giữa “dê” và “dương” trong những câu nói cát tường có “”, câu nói xuất phát từ quẻ “Thái” trong “Kinh Dịch”: “Thái tiểu vãng đại lai, cát hanh” (nghĩa là quẻ Thái, kẻ tiểu nhân lánh xa, người quân tử đến gần, được may mắn). Xuân qua đông tới, âm tiêu dương thịnh, được hưởng may mắn, nên câu này thường được dùng để chúc tụng đầu năm. Câu nói cát tường này được thể hiện trên hình vẽ, đó là bức hình ở cùng một chỗ hoặc với ba tư thế khác nhau đang cùng nhìn về phía mặt trời.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>